Вступні випробування на старші ОКР

Вступні випробування для вступу на освітній ступінь “магістр”

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності.

Фахові іспити зі спеціальностей при вступі на освітній ступінь «магістр»

Галузь знань Спеціальність Магістр
на основі базової або повної вищої освіти
Шифр Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Макроекономіка

Програма вступного іспиту з іноземної мови