Перелік напрямів підготовки і спеціальностей

Перелік напрямів підготовки згідно ліцензії
освітнього ступеня «бакалавр»

Галузь знань Напрям підготовки Нормативні терміни навчання Вартість навчання за рік, грн
Шифр Найменування Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 4 р. 4 р. 9950 7000
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 4 р. 9950
08 Право 081 Право 4 р. 4 р. 11000 8500
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 4 р. 4 р. 9950 7200
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 4р. 4 р. 9700 6900

Перелік спеціальностей згідно ліцензії
освітнього ступеня «магістр»

Галузь знань Напрям підготовки Нормативні терміни навчання Вартість навчання за рік, грн
Шифр Найменування Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1,5 р. 1,5 р. 13100 10000
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1,5 р. 1,5 р. 12000 10000