Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Видавнича справа та редагування 5.03030301

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Діловодство 5.02010501
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 5.05150103
Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Українська мова

2 курс

3 р.

Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Прикладна статистика 5.03050601
Маркетингова діяльність 5.03050701
Фінанси і кредит 5.03050801
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

3 р.

Дошкільна освіта 5.01010101

053

Психологія

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Початкова освіта 5.01010201
Професійна освіта 5.01010401
Соціальна педагогіка 5.01010601
Фізичне виховання 5.01020101
Медико-профілактична справа 5.12010103
Акушерська справа 5.12010105
Лікувальна справа 5.12010101
Сестринська справа 5.12010102
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Педагогіка

2 курс

3 р.

Правознавство 5.03040101

081

Право Фахове тестове випробування 3 курс

2 р.

Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

3 р.

Дошкільна освіта 5.01010101

231

Соціальна робота Фахове тестове випробування 3 курс

2 р.

Початкова освіта 5.01010201
Професійна освіта 5.01010401
Технологічна освіта 5.01010301
Соціальна педагогіка 5.01010601
Медико-профілактична справа 5.12010103
Акушерська справа 5.12010105
Лікувальна справа 5.12010101
Сестринська справа 5.12010102
Соціальна робота 5.13010101
Протезне виробництво 5.13010102
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Педагогіка

2 курс

3 р.

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою