Навчально-виховні підрозділи

Факультети:

  • Економічний факультет – Півторак М. В., декан, кандидат економічних наук
  • Соціально-правовий факультет – Новак Я. В., декан, кандидат юридичних наук, доцент

Кафедри

Назва кафедри П.І.Б., регалії завідувача
Економіки та підприємництва Півторак М.В., кандидат економічних наук
Документознавства та інформаційної діяльності Горбань Ю. А., доктор історичних наук, професор
Іноземних мов Борщовецька В.Д., кандидат педагогічних наук, доцент
Соціальної роботи Плівачук К. В., кандидат педагогічних наук
Соціально-гуманітарних дисциплін Коваленко Л. І., кандидат біологічних наук, доцент
Відділення з підготовки молодшого спеціаліста з правознавства Токарєва В. І., доцент

Професорсько-викладацький склад – 100 осіб

Кількість викладачів – 47 осіб

Кількість докторів наук – 14 осіб

Кількість кандидатів наук – 39 осіб

Кількість відмінників освіти, науки, культури – 7 осіб

Кількість лауреатів державної та інших премій – 2 особи

Кількість заслужених працівників освіти, науки, культури – 3 особи

Навчальне заняття веде Коваленко Л.І.
Плівачук К.В. серед студентів спеціальності «Соціальна робота»
На лекції у провідного юриста Токарєвої В.І.

Аспірант Цибок В.О. проводить консультацію
Борщовецька Валентина Дмитрівна – 
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов
Горбань Юрій Андрійович – 
доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Новак Ярослав Віталійович –
кандидат юридичних наук, доцент,
декан соціально-правового факультету