Наукові дискусії за круглим столом

14 листопада 2014 року відбулась Міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення: теорія і практика». Суденти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» взяли активну участь в обговоренні актуальних питань у сфері документно-інформаційного забезпечення діяльності установ, організацій, підприємств в умовах економічної конкуренції та інформаційної війни.

На основі результатів наукових досліджень та проведених дискусій було вироблено наукові та методичні рекомендації щодо ефективного використання інформаційно-документних ресурсів у різних видах професійної діяльності.

Актуальність тематики наукових досліджень, а це – інформаційне забезпечення сучасної управлінської діяльності; організація роботи інспектора відділу кадрів у діяльності сучасної установи; діяльність інформаційних агентств України в контексті глобалізації соціальних комунікацій; дослідження структури та принципів діяльності мережі Інтернет як основи інформатизації суспільства та інші свідчить про високий рівень організації керівництва науково-дослідною роботою кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Робота конференції проводилась за такими напрямами:

 • державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси;
 • інформаційний менеджмент як новий напрям в управлінні організацією;
 • сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного ринку;
 • організація системи електронного документообігу на підприємствах (в установах, організаціях);
 • інформатизація як чинник розвитку архівної справи України;
 • ведення кадрової документації: проблеми та перспективи;
 • комунікативний потенціал лідера в системі інформаційно-аналітичної діяльності;
 • відкритий доступ до інформаційних ресурсів в умовах євроінтеграції;
 • сучасні документні комунікації в умовах інформатизації суспільства;
 • трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв, архівів та інших соціально-культурних закладів;
 • інформаційна війна як форма ведення протиборства у XXI столітті;
 • документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному навчальному та науковому просторі.

Дякуємо всім студентам, які взяли участь у конференції!

 

Завідувач кафедри

документознавства та інформаційної діяльності

Білоцерківського інституту економіки і управління

доцент Цвид-Гром О.П.