Матеріально-технічна база

У 2008 році Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» придбав у приватну власність чотириповерхову нежитлову будівлю загальною площею 6183,7 кв. м, що знаходиться у м. Біла Церква (свідоцтво про реєстрацію на встановлення права приватної власності від 13.11.2008 р. зареєстровано в реєстрі за № 6200). На даний час приміщення знаходиться у стані реконструкції та ремонту. Площі, відведені під навчальні аудиторії, поступово вводяться у навчальний процес.

Навчальне заняття веде Коваленко Л.І.

На 2009-2010 навчальний рік інститут орендує: будинок дитячого дошкільного закладу № 43 м. Білої Церкви загальною площею 2215,1 кв.м.; навчальні приміщення Білоцерківської загальноосвітньої школи № 12 загальною площею 2200 кв.м., у тому числі два комп’ютерні класи, спортивний зал загальною площею 300 кв.м., спортивний майданчик для проведення навчальних занять; спортивний зал загальною площею 604 кв. м. Палацу культури ВАТ «Росава»; навчальне приміщення в Агенстві розвитку підприємництва загальною площею 89 кв.м.

Навчально-виховний процес у Білоцерківському інституті економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» здійснюється як у власних, так і в орендованих приміщеннях, для проведення навчальних занять використовуються 6 лекційних аудиторій, 31 навчальний кабінет. Аудиторії мають необхідне обладнання для проведення занять: зручні меблі, високоякісні учбові дошки, екрани та кодоскопи.

З метою удосконалення навчального процесу, посилення його практичного спрямування в інституті обладнані 3 (три) спеціалізовані класи: лабораторія для тренінгів, що має необхідне технічне оснащення (магнітофон, відеомагнітофон, телевізор, відеокамеру); лабораторія для проведення рольового моделювання з певних напрямків професійної діяльності («Банк-Клієнт», «Громадська приймальня», «Зал судових засідань», «Служба довіри», «Телефонне консультування» тощо); лабораторія охорони праці та безпеки життєдіяльності; відповідним чином обладнаний клас для проведення занять із машинопису. Працює лінгафонний кабінет.

У Білоцерківському інституті економіки та управління Університету «Україна» для занять з інформатики функціонують п’ять власних комп’ютерних класів, оснащених 72 комп’ютерами класу Pentium та іншими технічними засобами. Два орендованих комп’ютерних класи нараховують 24 комп’ютери Pentium та інше необхідне технічне оснащення. Забезпеченість комп’ютерною технікою в інституті становить 12 робочих місць на 100 студентів.

Усі комп’ютери об’єднані в одну мережу. Доступ до мережі Інтернет можливий із будь-якого комп’ютера інституту.

Для задоволення потреб студентів, згідно з їх письмовою заявою, навчальний заклад орендує приміщення гуртожитку фабрики паперово-картонних виробів АО «Тосна» загальною площею 960 кв.м.

Для харчування студентів в інституті є буфет, для надання першої медичної допомоги – медпункт. Для занять спортом активно використовується стадіон, відкритий спортивний майданчик і 2 спортивних зали.