Конкурентні переваги

У м. Білій Церкві фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» готує ще один навчальний заклад – Білоцерківський національний аграрний університет (ліцензований обсяг підготовки – 10 осіб). Разом із тим випускники БНАУ у першу чергу адаптовані до потреб агропромислового комплексу України. Сумарна кількість випускників-магістрів із фінансів є недостатньою для повного задоволення потреб Білоцерківського регіону у фахівцях зазначеного рівня.

Білоцерківський регіон має високий рівень потреб у фахівцях із соціальної роботи різних рівнів освітньої кваліфікації. Значна частина працюючих нині соціальних працівників не має спеціальної освіти. Разом із тим слід зазначити, що у м. Білій Церкві, крім Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» не готує жоден навчальний заклад.

Фахівців зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Білоцерківському регіоні готують два навчальних заклади: Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і Білоцерківський факультет приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури». Але тільки Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна» веде підготовку магістрів і здійснює це з урахуванням специфіки документно-технічного забезпечення сучасних наукоємних виробництв, що має особливе значення для оптимізації діяльності управлінських структур підприємств та установ різної форми власності.