Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

 1. Архівознавство
 2. Аналітико-синтетична переробка документальної інформації
 3. Автоматизовані технології науково-технічного перекладу
 4. Бібліографознавство
 5. Видавнича справа та поліграфія
 6. Вступ до спеціальності
 7. Державна інформаційна політика
 8. Державне управління та державні установи
 9. Діловий етикет
 10. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
 11. Документально-інформаційні комунікації
 12. Загальне діловодство
 13. Загальне документознавство
 14. Захист інформації та інформаційного продукту
 15. Зв’язки з громадськістю
 16. Іміджелогія
 17. Інформатика
 18. Інформаційне обслуговування і забезпечення інформаційних потреб
 19. Інформаційний маркетинг
 20. Інформаційний менеджмент
 21. Інформаційні війни
 22. Інформаційні ресурси в документознавстві
 23. Інформаційні системи і мережні технології
 24. Інформаційні технології в документознавстві
 25. Інформаційно-аналітична діяльність
 26. Коректура
 27. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності
 28. Логіка
 29. Логіка та методологія науки
 30. Машинопис
 31. Міжнародні відносини
 32. Музеєзнавство
 33. Науково-технічна термінологія
 34. Організація бізнесу
 35. Організація науково-інформаційної діяльності
 36. Основи журналістики та засоби масової інформації
 37. Основи наукових досліджень
 38. Основи телекомунікації та електронної комерції
 39. Патентознавство
 40. Проектування автоматизованих інформаційно-пошукових систем
 41. Реклама
 42. Системи управління електронним документообігом
 43. Спеціальне діловодство
 44. Спеціальне документознавство
 45. Стенографія
 46. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів
 47. Створення веб-сайтів мовою HTML
 48. Технічне забезпечення інформаційної діяльності
 49. Філософія державного управління
 50. Формування бази даних