Бібліотечний комплекс

Загальний фонд бібліотеки складається з примірників різних видів документів: періодичних видань, відеокасет, аудіокасет, СD – дисків, озвученої, довідкової, навчальної, наукової, науково-популярної та художньої літератури.

Графік роботи бібліотеки

Пн. – Пт.   9:00 – 16:30

Вихідні: субота, неділя

Бібліотека коледжу:

Загальний фонд:   9540 прим.

Навчальна література: 3779 прим.

Наукова література: 735 прим.

Художня література: 4620 прим.

Періодичні видання: 2250 прим.

Бібліотека інституту:

Загальний фонд:   40982 прим.

Навчальна література: 22751 прим.

Наукова література: 4442 прим.

Художня література: 11850 прим.

Періодичні видання: 2580 прим.

 

Методичні розробки інституту представляє Панченко Т.Л.

Фонд навчальної літератури – 24 291 примірник, кількість найменувань навчальних видань – 2016; художньої, суспільно-політичної, науково-популярної літератури – 16 280 примірників; монографій – 205 примірників; авторефератів дисертацій – 175 примірників; методичних матеріалів – 6 364 примірника; періодичної літератури – 439 примірників. Література для інвалідів зору: кількість аудіокасет – 110; відеокасет – 36; СD – 19. Бібліотека отримує понад 100 назв періодичних і продовжуваних видань. Обслуговування студентів у бібліотеці здійснюється на абонементі та у двох читальних залах. Студенти інституту користуються центральною бібліотечною системою міста Біла Церква, фондами Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України, Національної парламентської бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки.

Шляхом МБА із Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки на тимчасове користування викладачам та студентам постійно замовляється та видається необхідна література.

Для допомоги в навчанні студентам із вадами зору в бібліотеці встановлено електронну програму для сліпих, є СD та аудіокасети з начитаними текстами підручників.

У навчальному закладі створено електронний бібліотечний каталог, локальна комп’ютерна мережа дозволяє здійснювати інтерактивний пошук необхідних літературних джерел з кожного комп’ютера. Колектив інституту продовжує роботу над створенням електронної бібліотеки.

Фонд бібліотеки комплектується згідно Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з розрахунку 1 підручник на 3 студентів. Загальна частка забезпечення навчальною літературою, яка міститься у власній бібліотеці, в цілому по інституту становить 98%.

Обсяг виробництва навчально-методичної і наукової літератури становить близько 90 найменувань і понад 4 500 примірників на рік.

Кількість електронних підручників та кількість найменувань видань в електронній бібліотеці – 5218.