Про нас

Асортимент послуг (перша вища освіта)

У Білоцерківському інституті економіки та управління Університету «Україна» освітня діяльність здійснюється за денною та заочною формами навчання за такими напрямами підготовки і спеціальностями:

Напрям «Психологія»:
  • спеціальність «Психологія» (освітній ступінь – бакалавр);

Напрям «Фінанси, банківська справа і страхування»:

  • спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» (освітній ступінь – магістр, бакалавр);

Напрям «Соціальна робота»:

  • спеціальність «Соціальна робота» (освітній ступінь – бакалавр);
Напрям «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:
  • спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітній ступінь – магістр, бакалавр);
Напрям «Право»:
  • спеціальність «Право» (освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, молодший спеціаліст).

Форми навчання: денна, заочна.

Вартість навчання адекватна його якості (оплата за навчання в інституті – одна з найвищих серед ВНЗ м. Білої Церкви).

Пільги по оплаті за навчання надаються згідно з Додатком 1 до листа МОН України від 15.03.2010 № 1/9-176.